Biuro Obsługi Klienta
786 840 246
786 840 245
512 043 657

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Barton Energia Sp. z o.o. w 2015 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Barton Energia Sp. z o.o. w 2015 r.

spbe

1) – struktura paliw zgodna z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29.05.2007).
2) – udział procentowy w całkowitej energii chemicznej.