Biuro Obsługi Klienta
786 840 246
786 840 245
512 043 657

Energetyka alternatywna

Coraz modniejsze i rekomendowane przez między innymi Unię Europejską jest szukanie alternatywnej energetyki z odnawianych źródeł. Obecnie do tego grona można zaliczyć: pływy morskie, prądy morskie, falowanie, różnica temperatur wód oceanicznych, siła wiatru, energia słoneczna, energia geotermiczna a także energia z biomasy.

 

W przypadku pływów morskich, elektrownie powstają w długich, ale wąskich zatokach lub lejkowatych ujściach rzek, na obszarach, gdzie wysokość pływów wynosi co najmniej kilka metrów. Produkcja energii odbywa się w czasie przypływu – gromadzenie wody w zatoce zamkniętej tamą, i odpływu – wypuszczanie wody z zatoki. Dobowa cykliczność produkcji energii pokazuje, iż elektrownie tego typu stanowią jedynie uzupełnienie systemu energetycznego. Najbardziej znane elektrownie pływowe można znaleźć we Francji i Kanadzie.

Kolejnym odnawialnym źródłem pozyskiwania energii są prądy morskie. Ta technika polega na wykorzystywaniu siły prądów morskich do produkcji energii. Ten sposób jest dopiero w dość wczesnej fazie i nadal prowadzone są związane z nim eksperymenty, które prowadzone są głównie w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Jeśli chodzi o przykłady zastosować takiej techniki to najbardziej znana jest elektrownia tego typu położona u wybrzeży Florydy.

Falowanie to kolejne alternatywne źródło energii polegające na wykorzystywaniu fal morskich. Wykorzystywane jest to jednak w niewielkich elektrowniach (10-40 MW) zbudowanych na Hawajach oraz w Japonii.
Coraz bardziej popularnym sposobem produkcji energii jest wykorzystywanie energii słonecznej. W tym przypadku przetwarzanie cieplnej energii słońca na energię elektryczną może odbywać się metodą pośrednią (heliotermiczną) lub bezpośrednią (helioelektryczną). Elektrownie heliotermiczne to systemy zwierciadeł, które skupiają promienie słoneczne w ognisku, w którym występuje woda. Z podgrzanej wody powstaje para wodna, która napędza turbiny. W elektrowniach helioelektrycznych słońce ogrzewa metal, który działa jako półprzewodnik bezpośrednio zamieniający energię świetlną na energie elektryczną. Najwięcej tego typu elektrowni jest w USA i Francji oraz na terenie Włoch i Niemiec. Stosunkowo najnowszą technologią jest wykorzystywanie promieniowania słonecznego do uwalniania wodoru z wody poprzez proces elektrolizy. Uwolniony wodór jest kumulowany w specjalnych zbiornikach w postaci płynnej, a następnie stosowany w elektrowniach. Technologię pozyskiwania wodoru za pomocą słońca wykorzystuje się m.in. w Niemczech.

Energia z wód termalnych a także ciepło skorupy ziemskiej znajdujące się w litej skale są kolejnym źródłem produkcji energii. Według ostatnich danych łączna moc wszystkich elektrowni geotermalnych na świecie przekracza już ponad 5000 MW. Co ciekawe największe elektrownie i ciepłownie geotermalne znajdują się między innymi w Polsce, ale również w krajach Europy oraz Stanach Zjednoczonych i Azji.
Energetyka jądrowa

Kolejnym sposobem produkcji energii elektrycznej jest energetyka jądrowa.

Co prawda jeszcze w drugiej połowie XX wieku energetyka jądrowa rozwijała się bardzo szybko, co wynikało głównie z niskich kosztów wytwarzania energii mimo sporych kosztów budowy samej elektrowni. Jednak po katastrofie elektrowni w Czarnobylu oraz Fukushimie rozwój energetyki jądrowej uległ wyraźnemu zahamowaniu i uznany został jako niebezpiecznym i spotkał się ze ogromnymi protestami społeczności.
W tej chwili na całym świecie pracuje kilkaset elektrowni atomowych. Największe z nich znajdują się w Japonii, Kanadzie, Francji, Rosji a także w Stanach Zjednoczonych. Jednymi z największych europejskich państw, które uzyskują energię w ten sposób jest Francja a także Belgia oraz Szwecja.
Hydroenergetyka

Elektrownie na bazie hydro mogą być: przepływowe, zaporowe i szczytowo-pompowe.

Te pierwsze budowane są zazwyczaj na wielkich rzekach nizinnych, w wąskich i głębokich dolinach jak na przykład przy wodospadach, gdzie napór wody jest największy.

Kolejnym typem hydroelektrowni są elektrownie zaporowe. Ten rodzaj elektrowni budowany jest w dolinach, które przegradzane są np. tamami. Dodatkowo powyżej zapory powstaje sztuczny zbiornik i w tym przypadku wydajność elektrowni zależna jest od wysokości z jakiej spada woda.

Ostatni typ hydroelektrowni to elektrownie szczytowo-zaporowe. W tym przypadku łączy się dwa zbiorniki, które położone są na różnych poziomach. Jeden zbiornik jest górny a drugi dolny zwany także wyrównawczym. W czasie niskiego zapotrzebowania na energię wodę z dolnego - wyrównawczego zbiornika przepompowuje się do zbiornika górnego, z którego spuszczana jest w czasie największego zapotrzebowania energetycznego, czyli w tzw. szczycie energetycznym.

Hydroelektrownie są pod tym względem dość ekonomiczne, ponieważ zainstalowanie kilku zbiorników i hydroelektrowni wzdłuż jednej rzeki tworzą kaskadę, przez co ta sama woda jest wykorzystywana kilkukrotnie.
Energetyka konwencjonalna

W Polsce oraz na świecie podstawą wytworzenia energii elektrycznej jest w dalszym ciągu węgiel – brunatny oraz kamienny. W Polsce ok 90% całkowitej produkcji pochodzi z elektrowni zasilanych węglem.

Linki:

http://gramwzielone.pl/
http://www.infor.pl/prawo/tagi/1694,0,sprzedaz-energii.html
http://polska.edf.com/edf-w-polsce/sprzeday-energii/sprzeday-52538.html
http://globenergia.pl/prawo/produkcja-i-sprzedaz-energii-elektrycznej-na-mala-skale#.UvtEXM6qJVU