Biuro Obsługi Klienta
786 840 246
786 840 245
512 043 657

Jak zmienić sprzedawcę energii?

Sprzedawcę energii może zmienić absolutnie KAŻDY działa to w sposób analogiczny do tego jak zmienia się dostawcę sieci komórkowej czy Internetu. Wybór nowego sprzedawcy prądu np. BartonEnergia to najprostszy sposób na oszczędności. Jedyna różnica która widzi klient to niższe rachunki za energię elektryczną. Nie trzeba zmieniać licznika, nie pogorszy się jakość dostaw, ponieważ będzie on płynął do nas tymi samymi sieciami do tych samych kontaktów co wcześniej.

 

Sam proces przebiega w 5 prostych krokach:

 

  • Wybierasz ofertę która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb – w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 22 797 33 28.
  • Zamawiasz ją poprzez Internet, albo kontaktując się z naszym Call Center.
  • Barton Energia przesyła Ci umowę z Twoimi danymi - umowę wysyłamy elektronicznie lub poprzez kuriera.
  • Jeśli dane na umowie zgadzają się odsyłasz umowę kurierem lub elektronicznie.
  • Od momentu otrzymania umowy Barton Energia rozpoczyna proces zmiany sprzedawcy energii tzn. wypowiada umowę Twojemu obecnemu sprzedawcy energii oraz informuje Operatora Systemu Dystrybucyjnego o tym, że sieciami do niego należącymi będzie płynął prąd od nowego podmiotu. Proces trwa maksymalnie dwa miesiące. Przed jego zakończeniem klient ma gwarancje dostaw energii od obecnego sprzedawcy energii.

 

Tak wiec, proces zmiany sprzedawcy energii:

 

  • JEST DARMOWY
  • Jest prosty – wystarczy, ze podpiszesz umowę, a resztę formalności załatwi Barton Energia.
  • Nie ma żadnego ryzyka – prąd od nowego sprzedawcy będzie płynął dokładnie w ten sam sposób co do tej pory.

 

To najprostsza oszczedność w praktyce nie zmienia się nic poza tym, że klient płaci mniej.

Dzięki udzielonemu nam pełnomocnictwu wykonujemy za Państwa całą pracę związaną z wypowiedzeniem umowy kompleksowej, zgłoszeniem odpowiedniemu Operatorowi Sieci Dystrybucyjnej (OSD) umowy sprzedażowej, przesłaniu niezbędnych dokumentów i zawarcia umowy dystrybucyjnej. Dzięki temu oszczędzają Państwo swój czas i pieniądze. Zdarza się jednak tak, że zgłoszenie umowy sprzedażowej jest weryfikowane negatywnie przez OSD. Ma to często miejsce gdy otrzymane dane nie zgadzają się z tymi, które OSD ma w swoich systemach ewidencyjnych np. od czasu podpisania pierwszej umowy kompleksowej zmieniły się dane lub adres firmy, spółki zmieniły osobowość prawną itp. Powoduje to konieczność dokonania wszelkich aktualizacji i ponownych zgłoszeń, co w efekcie może spowodować późniejsze wejście w życie umowy niż z datą widniejącą na cenniku.

Obecnie Urząd Regulacji Energetyki (URE) prowadzi prace nad wzorcem umowy kompleksowej, która otworzy możliwość zawierania jej przez odbiorców energii elektrycznej z dowolnym sprzedawcą energii, a nie tylko z lokalnym sprzedawcą, który działa na terenie powiązanego kapitałowo OSD. To nowy sprzedawca przejmowałby obowiązek prowadzenia rozliczania Państwa za usługę dystrybucji na podstawie odrębnej umowy z OSD tzw. Generalnej Umowy Dystrybucji-Kompleksowej. Dzięki temu, wystawiana byłaby jedna faktura i opłacany jeden rachunek, co znacznie ułatwiłoby przejrzystość rozliczeń i obniżyłoby koszty. Na tą chwilę prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wdrożenie do tego modelu współpracy.

Wraz ze zmianą sprzedawcy, dokonywane jest rozdzielenie umowy kompleksowej na umowę dystrybucyjną i sprzedażową. Na każdą z tych usług oddzielnie otrzymają Państwo fakturę. Za sprzedaż energii elektrycznej od Barton Energiaa za dystrybucję od OSD.

Nasza spółka wystawia faktury na podstawie danych udostępnianych przez OSD. W ostateczności, gdy w odpowiednim czasie takimi danymi nie dysponujemy, faktury są wystawiane na podstawie tzw. prognoz zapotrzebowania – w takim przypadku, korzystamy z Państwa deklaracji wielkości zużyć podanej w umowie. Po wystawieniu faktury na podstawie danych szacunkowych jesteśmy w stanie wystawić korektę i rozliczyć dany okres rozliczeniowy dopiero po otrzymaniu ostatecznych i prawidłowych odczytów od OSD. Dla klientów indywidualnych, takie odczyty muszą zostać nam udostępnione przez OSD przynajmniej raz w roku. Dla pozostałych klientów zależy to od grupy taryfowej i wielkości zapotrzebowania.

Wszelkie reklamacje dotyczące przerw w dostawach energii elektrycznej, opłat z faktury na usługi dystrybucyjne, awarii, napraw i konserwacji sieci, budowy linii ziemnej i napowietrznej, awarii, napraw i wymiany liczników a także wszelkich innych spraw związanych ze sprawami technicznymi należy kierować do swojego OSD. Natomiast w razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej współpracy prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.